Οδηγός

Οδηγός

Η Εταιρεία GDL TRADING LTD, με έδρα την Λεμεσό, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της εισαγωγής και διανομής κατεψυγμένων προϊόντων ζητά να προσλάβει οδηγό με επαγγελματική άδεια. Καθήκοντα: • Ετοιμασία παραγγελιών • Φόρτωση παραγγελιών • Διανομή και παράδοση παραγγελιών Προσόντα: • Λευκό ποινικό μητρώο • Κάτοχος επαγγελματικής άδειας οδηγού • Βασική γνώση Αγγλικών • Ομαδικό...
Read full story...

Εργάτης Αποθήκης

Εργάτης Αποθήκης

Η Εταιρεία GDL TRADING LTD, με έδρα την Λεμεσό, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της εισαγωγής και διανομής κατεψυγμένων προϊόντων ζητά να προσλάβει άμεσα εργάτη αποθήκης. Καθήκοντα: • Εργασίες αποθήκης • Ετοιμασία παραγγελιών • Φόρτωση παραγγελιών • Διανομή και παράδοση παραγγελιών Προσόντα: • Λευκό ποινικό μητρώο • Κάτοχος άδειας οδηγού • Βασική γνώση της Ελληνικής...
Read full story...

Αποθηκάριος

Αποθηκάριος

Η Εταιρεία GDL TRADING LTD, με έδρα την Λεμεσό, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της εισαγωγής και διανομής κατεψυγμένων προϊόντων ζητά να προσλάβει Αποθηκάριο. Καθήκοντα: • Μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία της αποθήκης • Λειτουργική ταξινόμηση προϊόντων κατά είδος και τύπο • Έλεγχο και έκδοση δελτίων εισαγωγής προϊόντων κατά την παραλαβή τους και τιμολόγηση κατά...
Read full story...

No products in the cart.